Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen

Komt u gerust eens kijken bij ons op school, wanneer u overweegt uw kind bij ons op school in te schrijven. U bent u van harte welkom. Hoe pakt u dat aan?

• U belt voor een afspraak met de directie 010-4760114 of u kunt ons ook mailen: info@obsdakpark.nl

• U krijgt een rondleiding door de school. We vinden het fijn wanneer u uw kind dan meeneemt!

• U krijgt tijdens de rondleiding allerlei informatie over de school. U kunt dan ook al uw vragen stellen.

• Schoolkalender, schoolgids en informatie over LekkerFit! wordt beschikbaar gesteld zodat u alle informatie nog eens rustig door kunt lezen.

• U bent altijd welkom om kennis te maken met onze school. Formeel aanmelden kan pas vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Wacht niet te lang met aanmelden zodat wij ruim van tevoren rekening kunnen houden met de plaatsing van de kleuter in een specifieke groep.

• Hoe eerder u uw kind aanmeldt, hoe minder kans dat uw kind op de wachtlijst komt.


Wat moet u doen als u daadwerkelijk uw kind wilt inschrijven?

U kunt uw kind aansluitend aan de rondleiding en informatie aanmelden middels een aanmeldformulier. U kunt ook een aparte afspraak maken voor aanmelding met een directielid.

• Om de aanmelding vlot te laten verlopen vragen wij aan de ouder(s) het volgende mee te nemen:

• Het verzekeringspasje van uw kind.

• Identiteitsbewijzen van u en uw kind(eren).

• Wanneer uw kleuter start op de basisschool mot de kleuter zindelijk zijn.
 
• U vult samen, met een directielid, het aanmeldformulier in. We vullen naast dit formulier ook een ouderverklaring en een LekketFit verklaring in.

• Is uw kind 3 jaar en 10 maanden? Dan mag het kind alvast 2 dagdelen per week wennen in de klas waar de kleuter geplaatst wordt. Voor de meeste kinderen is de stap naar de basisschool een hele grote. Wennen doen we derhalve op halve dagen (dagdelen, dus een ochtend of een middag). Niet alle basisscholen hebben zo'n kennismakingsperiode. Obs Dakpark heeft wel een kennismakingsperiode. De kennismakingsperiode duurt maximaal 5 dagen (of 10 dagdelen). Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. De Rijksoverheid heeft bepaald dat dit niet eerder mag. 

- Zodra uw kind 4 jaar wordt wijzigt de formele aanmelding in een officiele inschrijving.
 
• Komt uw kind van een andere school? Wij bellen dan eerst naar de oude school om informatie te krijgen over uw kind. Wij kunnen dan inschatten in welke groep het kind het best geplaatst kan worden.
Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl