Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen

Komt u gerust eens kijken bij ons op school, wanneer u overweegt uw kind bij ons op school in te schrijven. U bent u van harte welkom. Hoe pakt u dat aan?

• U belt voor een afspraak met de directie 010-4760114 of u kunt ons ook mailen: info@obsdakpark.nl

• U krijgt een rondleiding door de school. Het is altijd leuk als uw kind dan meekomt!

• U krijgt tijdens de rondleiding allerlei informatie over de school. U kunt dan ook al uw vragen stellen.

• Schoolkalender, schoolgids en informatie over LekkerFit! wordt beschikbaar gesteld zodat u alle informatie nog eens rustig door kunt lezen.

• Inschrijving bij voorkeur als het kind 2,5 jaar is. Wij kunnen dan ruim van tevoren rekening houden met de plaatsing in een groep.

• Hoe eerder u inschrijft, hoe minder kans dat uw kind op de wachtlijst komt.


Wat moet u doen als u daadwerkelijk uw kind wilt inschrijven?

U kunt uw kind aansluitend aan de rondleiding en informatie inschrijven. U kunt ook een aparte afspraak maken voor inschrijving met een directielid.

• Om de inschrijving vlot te laten verlopen vragen wij aan de ouder(s) het volgende mee te nemen:

• Het verzekeringspasje van uw kind.

• Identiteitsbewijzen van u en uw kind(eren).

• Diploma's van afgemaakte opleiding(en) van beide ouders.

• U vult samen, met een directielid, het inschrijfformulier in. We vullen naast het inschrijfformulier ook een ouderverklaring en een LekketFit verklaring in.

• Is uw kind 3 jaar en negen maanden? Dan mag uw kind alvast wennen in de klas waar hij of zij komt.

• Komt uw kind van een andere school? Wij bellen dan eerst naar de oude school om informatie te krijgen over uw kind. Wij kunnen dan inschatten in welke groep het kind het best geplaatst kan worden.
Terug