Afspraken

Afspraken


Op Obs Dakpark gelden de volgende afspraken voor alle leerkrachten, vakkrachten, stagiaires, ouders en kinderen.

1. Samen gaan we ervoor.
• We komen op tijd
• We praten Nederlands
• We dragen kleding, die past bij de leeftijd en activiteit
• Samen is ouder, kind, school en buurt

2. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
• We hebben respect voor iedereen (voor klein en groot)
• De leerkracht wordt aangesproken met meester of juf
• Wie je ook bent, je hoort erbij
• Als iemand iets doet wat je niet leuk vindt, dan zeg je dat rustig. Als dat niet
  helpt, dan vraag je hulp van een volwassene

3. Je gaat met anderen om, zoals jij wilt dat zij met jou omgaan.
• We behandelen anderen, zoals we zelf behandeld willen worden
• We houden elkaars spullen netjes
• We luisteren naar elkaar en we laten elkaar uitpraten
• We geven op een rustige manier kritiek/feedback
• We zeggen wat je niet prettig vindt

4. We zijn een gezonde school.
• In de kleine pauze eten we fruit en in de grote pauze eten we bij voorkeur brood
• Alleen bij verjaardagen en schoolactiviteiten mag met mate worden gesnoept
  op school
• Op school wordt geen frisdrank gedronken
• We eten en drinken in de klas

5. Samen zorgen we voor een veilige en schone omgeving.
• Je houdt je aan de schoolregels
• Ons gedrag is niemand tot last
• Kinderen zijn niet alleen in de klas en op het plein
• We houden de school en schoolspullen netjes
• We lopen en praten rustig in de gang en bij het komen en verlaten van de school

6. We helpen elkaar om ons aan de regels te houden.
• We komen op tijd
• We praten Nederlands
• Samen is: ouder, kind, school en buurt
• We dragen kleding, die past bij de leeftijd en de activiteit 

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl