Identiteit

Identiteit

Groeien en bloeien op obs Dakpark, de fijnste en leukste school in de buurt!

Obs Dakpark is een reguliere, openbare basisschool. Om nu en vooral ook straks goed mee te kunnen doen in de samenleving is het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekeken en begrijpend lezen van groot belang. Vanzelfsprekend besteden wij daar veel tijd aan. Daarnaast is er ook volop aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerling. We zijn een kleine, gezellige school. De school biedt een veilige, fijne en stimulerende omgeving voor de leerlingen, de ouders en het team.De leeromgeving is krachtig en effectief en er heerst een goed pedagogisch klimaat. Er zijn korte lijntjes tussen leerling, leerkracht en ouders en het team is gedreven en enthousiast.
Naast de peuterspeelgroep en de reguliere groepen, bieden wij in onze internationale LAN-groepen onderwijs aan nieuwkomers uit alle windstreken. LAN staat voor Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers.

Oog voor jezelf, elkaar en de omgeving.
Groen denken, duurzaamheid, gezonde leefstijl en aandacht voor burgerschap lijken in Rotterdam West niet direct prioriteit te hebben. Op obs Dakpark willen we de komende jaren juist hier het accent leggen. Als ECO-school met een educatieve schooltuin, met educatieve uitjes in de natuur en door kinderen duurzaam gedrag bij te brengen en door middel van burgerschapseducatie. Er is ruim aandacht voor de fysieke ontwikkeling van de leerlingen. Wij stimuleren gezond eten en drinken, bewegen en sportief gedrag door extra tijd te besteden aan sport en spel.

Voor kinderen die na groep 8 de school verlaten zijn groen denken, duurzaam gedrag, gezonde leefstijl en burgerschap geen vreemde begrippen meer. 

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl