Positief schoolklimaat

Positief schoolklimaat

Leefstijl
De school heeft veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door de inzet van de methode Leefstijl leren de kinderen meer weerbaar en sociaal vaardig worden. Samen met hun klasgenoten doen de leerlingen activiteiten en opdrachten die gericht zijn op "goed omgaan met elkaar".

ZIEN
Met het leerlingvolgsysteem van ZIEN worden de sociaal-emotionele vaardigheden geobserveerd. De leerlingtevredenheidspeiling gebruikt de school om het welbevinden van het kind in kaart te brengen. Het voorkomen en omgaan met pesten krijgt binnen deze school extra aandacht.

Pesten
Obs Dakpark maakt gebruik van een pestprotocol, heeft een anti-pest coördinator, doet mee aan de Week van het Pesten en de kinderen van groep 5 t/m groep 8 vullen jaarlijks een vragenlijst over pesten in.

Teach-like-a-Champion
Alle leerkrachten en assistenten zijn geschoold in de methodiek Teach-like-a-Champion. Deze methodiek gaat uit van positief gedrag en voorspelbaar gedrag van de leerkracht. Bij ongewenst gedrag wordt de time-out-switch methodiek gebruikt. Hierbij leert het kind terug te kijken naar zijn vertoonde gedrag en leert het om volgende incidenten te voorkomen door positieve keuzes te maken. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld als het kind een time-out buiten de eigen groep heeft gekregen. Het kind krijgt in dat geval een time-out formulier mee naar huis dat door de ouder/verzorger ondertekend moet worden en aan de leerkracht moet worden teruggeven. 

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl