Adaptief Onderwijs

Adaptief Onderwijs

Wat houdt adaptief onderwijs in?
Adaptief onderwijs betekent inzetten op talent. Ieder kind is uniek. Alle kinderen ontwikkelen zich weer anders. Obs Dakpark heeft aandacht voor die verschillen en past het onderwijs daar op aan. Wij stimuleren ieder kind om zijn of haar talenten te ontwikkelen en die talenten in te zetten bij het leren. Dat heet adaptief onderwijs.

Adaptief onderwijs houdt op obs Dakpark in dat de leerlingen zelf, tot op zekere hoogte, kiezen hoe ze willen leren. De leerkracht stimuleert het kind en motiveert hem of haar om maximaal te presteren. Elk kind krijgt de aandacht die het verdient.

Obs Dakpark streeft daarom naar optimale zorg voor kinderen, zowel op cognitief als sociaal en fysiek gebied. Door kinderen op hun talenten aan te spreken, merken we dat kinderen niet alleen met meer plezier naar school gaan, maar ook zelfstandigheid en zelfvertrouwen ontwikkelen. Ons doel is dat leerlingen hun basisschool na acht jaar afsluiten als evenwichtige mensen, waarbij zij een flinke dosis kennis en creatieve en sociale vaardigheden meenemen.

Hoe krijgt adaptief onderwijs vorm op obs Dakpark?
Op obs Dakpark gaan we ervan uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen vaardig-heden, kwaliteiten en aanleg. Dit komt tot uiting in ons onderwijs doordat we klassikaal leren en natuurlijk leren met elkaar combineren.
We laten de leerlingen naast klassikaal leren ook zelfontdekkend leren. Hierbij houden we rekening met de verschillende niveaus, talenten en interesses van kinderen.

Bij het onderwijs op Obs Dakpark zijn de unieke talenten en de persoonlijk-heid van uw kind het uitgangspunt. Kinderen hebben een natuurlijke aanleg om te leren en willen graag uitgedaagd worden. Er is geen kind zonder talent, en talentvolle kinderen hoeven zich op obs Dakpark niet te vervelen. Om ieders talent en leerwijze aan te spreken geven we de kinderen per week ook een aantal uur de tijd om alleen of in groepjes aan onderzoeksopdrachten te werken. 

Wat houdt uitgestelde aandacht precies in?
Omdat niet ieder kind op dezelfde manier en met dezelfde snelheid leert, vinden wij het belangrijk dat we rekening houden met deze verschillen. Om dit te kunnen doen, leren wij de leerlingen al vanaf groep 1 te werken en te leren zonder de constante begeleiding van de leerkracht. Dit heet werken met uitgestelde aandacht (zelfstandig werken).

De kinderen leren hoe ze kleine probleempjes op kunnen lossen: door elkaar hulp te vragen en door van te voren goed te plannen. Als de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn, besteedt de leerkracht aandacht aan leerlingen die extra uitleg nodig hebben, omdat ze de leerstof bijvoorbeeld nog moeilijk vinden. Ook begeleidt de leerkracht leerlingen die extra leerstof kunnen maken naast het normale lesprogramma.

Hierdoor is er aandacht voor álle leerlingen, van de sterke tot de zwakke-re leerlingen. Onze ervaring is dat leerlingen beter gaan leren als zij anderen mogen helpen en mogen overleggen. Om iets aan een ander uit te leggen, moet je namelijk de leerstof heel goed begrijpen. Ook zien wij dat leerlingen steeds meer zelfvertrouwen krijgen. Ze leren namelijk dat je niet altijd afhankelijk bent van de juf of meester.

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl