Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Eens in de vier jaar wordt iedere school gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Haar oordeel luidde in 2013 positief. De inspectie heeft onze school bij het laatst gehouden onderzoek (2013) een groene kaart gegeven. Dat wil zeggen dat ons onderwijs aan de inspectienormen voldoet.
De inspectie heeft schooldocumenten bestudeerd, geobserveerd in de klassen en gesprekken gehad met directie, leerkrachten, leerlingen, ouders en een afvaardiging van het bestuur en oordeelde dat ons onderwijs aan de inspectienormen voldoet.

Daarnaast houdt stichting Boor (het bestuur waar onze school deel vanuit maakt) jaarlijks interne audits waarbij alle elementen van het onderwijs kritisch tegen het licht worden gehouden. 
In 2018-2019 was het bovenschoolse inspectie team positief over obs Dakpark. Obs Dakpark heeft de basis op orde, er wordt op de juiste wijze lesgegeven en de resultaten zijn positief.

 

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl