Wijkpartners

Wijkpartners

Natuurlijk werken wij met u samen als ouders. U bent onze belangrijkste partner in de wijk. Daarnaast werken wij ook samen met verschillende organisaties in de wijk, de zogenaamde wijkpartners.
Samen zorgen we voor een veilige omgeving, waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Wie zijn onze wijkpartners?

Obs Dakpark werkt onder andere samen met:

• De wijkagent:  Deze verzorgt lessen in de bovenbouw en is aanwezig op ouderbijeenkomsten om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

• Stadsmarinier Bospolder Tussendijken: Danielle van den Heuvel

• Wijkmanager Bospolder Tussendijken: Marleen ten Vergert 

• Wijknetwerker gebiedsteam Delfshaven: Marijke Hof

• Woonbron en Havensteder (woningbouwverenigingen in Schiemond en Bospolder): helpen waar mogelijk, bijvoorbeeld bij feesten.

• TOS (Thuis Op Straat): biedt uitdagende spelactiviteiten aan tijdens het overblijven.

• SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam): biedt lessen aan tijdens de dagarrangementen en in de Wijkmuziekschool.

• Dynamic activities: biedt lessen aan tijdens de dagarrangementen.

• SOL, school maatschappelijk werk
 
. Era Contour, project ontwikkelaar van de Hudsons, 142 nieuw te bouwen woningen aan de voet van het Dakpark.
Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl