Specialisten in school

Specialisten in school

Op obs Dakpark zijn specialisten aanwezig om de motoriek te testen en te volgen en om de spraak- en taalvaardigheid te testen en te volgen.

Cesartherapeut
Alle kleuters worden getest op hun motoriek. Kinderen kunnen, indien nodig, behandeld worden door de cesartherapeut. De kosten gaan via de zorgverzekeraar.
De cesartherapeut is eenmaal per week op school aanwezig.

Logopediste 
Alle kleuters worden getest op hun spraak- en taalvaardigheid. De logopediste behandelt kinderen op school. De kosten hiervoor lopen via de zorgverzekeraar.
Elke vrijdag is de logopediste bij ons op obs Dakpark aanwezig.

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl