LAN of schakelklas

LAN of schakelklas

Taalbad
Kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet beheersen stromen in in de LAN schakelklas (Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers). De leerlingen in deze klas krijgen 5 dagen in de week les in deze speciale groep waarbij alle aandacht is gericht op het leren van de Nederlandse taal (een soort "taalbad"). Daarnaast krijgen zij rekenen, bewegingsonderwijs en creatieve vakken. Na het doorlopen van de LAN schakelgroep stromen de leerlingen uit naar reguliere groepen binnen onze school of naar een andere reguliere basisschool in de buurt van het woonadres.

 

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl