Resultaten Eindtoets en Vervolgonderwijs

Resultaten Eindtoets en Vervolgonderwijs

Resultaten Eindtoets
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen schooljaar (2018/2019) deelgenomen aan de IEP Eindtoets. Onze kinderen hebben een gemiddelde score behaald van 77,4. Dit is ruim boven de gestelde inspectienorm (72,8). In 2018/2019 hebben twee leerlingen deelgenomen aan de IEP-toets, die beide korter dan drie jaar in Nederland wonen. Zij hoeven volgens de rekenregels van de inspectie niet meegenomen te worden in de berekening van de eindtoetsscore. Hadden we hen er buiten gelaten dan was onze eindscore "78,0" geweest, in plaats van "77,4". Onze ambitie is om voor de komende schooljaren ook weer boven de ondergrens van de inspectie te scoren met de Eindtoets.

Verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs
Na de periode bij ons op obs Dakpark willen we natuurlijk dat iedere leerling uitstroomt naar een passende VO school.

Uitstroomgegevens groep 8 / 2018-2019
Onze uitstroomgegevens van het afgelopen schooljaar zijn als volgt:

1 kind is uitgestroomd naar onderwijstype VWO
2 kinderen zijn uitgestroomd naar onderwijstype HAVO/VWO
2 kinderen zijn uitgestroomd naar HAVO
3 kinderen zijn uitgestroomd naar onderwijstype VMBO TL
3 kinderen zijn uitgestroomd naar onderwijstype VMBO KL

 

 

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl