Visie

Visie

MissieObs Dakpark, de school waar ieder kind mag groeien en bloeien!Om nu en in de toekomst goed mee te kunnen doen in de samenleving is het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekenen en begrijpend lezen van groot belang. Vanzelfspreke...

Lees verder

Positief schoolklimaat

Positief schoolklimaat

LeefstijlDe school heeft veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door de inzet van de methode Leefstijl leren de kinderen meer weerbaar en sociaal vaardig worden. Samen met hun klasgenoten doen de leerlingen activiteiten en ...

Lees verder

Werkwijze en volgen

Werkwijze en volgen

Resultaat- en opbrengstgerichtWe werken resultaat- en opbrengstgericht en bieden een veilige en uitdagende leeromgeving, die ervoor zorgt dat kinderen kunnen groeien en bloeien en met plezier kunnen leren. Als een kind zichzelf mag zijn gaan leren en groe...

Lees verder

LAN of schakelklas

LAN of schakelklas

TaalbadKinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet beheersen stromen in in de LAN schakelklas (Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers). De leerlingen in deze klas krijgen 5 dagen in de week les in deze speciale groe...

Lees verder

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs op schoolPer 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkings...

Lees verder

Resultaten Eindtoets en Vervolgonderwijs

Resultaten Eindtoets en Vervolgonderwijs

Resultaten EindtoetsDe kinderen van groep 8 hebben afgelopen schooljaar (2018/2019) deelgenomen aan de IEP Eindtoets. Onze kinderen hebben een gemiddelde score behaald van 77,4. Dit is ruim boven de gestelde inspectienorm (72,8). In 2018/2019 hebben ...

Lees verder

'Lekker Fit' school

'Lekker Fit' school

Lekker Fit! Zo ziet iedere ouder zijn kind graag. Helaas is dat voor veel van onze Rotterdamse leerlingen, niet vanzelfsprekend. Daarom doen wij mee aan het programma "Lekker Fit" van de gemeente Rotterdam."Lekker Fit" SchoolUit o...

Lees verder

Specialisten in school

Specialisten in school

Op obs Dakpark zijn specialisten aanwezig om de motoriek te testen en te volgen en om de spraak- en taalvaardigheid te testen en te volgen. CesartherapeutAlle kleuters worden getest op hun motoriek. Kinderen kunnen, indien nodig, behandeld worden door de...

Lees verder

Adaptief Onderwijs

Adaptief Onderwijs

Wat houdt adaptief onderwijs in?Adaptief onderwijs betekent inzetten op talent. Ieder kind is uniek. Alle kinderen ontwikkelen zich weer anders. Obs Dakpark heeft aandacht voor die verschillen en past het onderwijs daar op aan. Wij&nbs...

Lees verder

Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Eens in de vier jaar wordt iedere school gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Haar oordeel luidde in 2013 positief. De inspectie heeft onze school bij het laatst gehouden onderzoek (2013) een groene kaart gegeven. Dat wil zeg...

Lees verder

Wijkpartners

Wijkpartners

Natuurlijk werken wij met u samen als ouders. U bent onze belangrijkste partner in de wijk. Daarnaast werken wij ook samen met verschillende organisaties in de wijk, de zogenaamde wijkpartners.Samen zorgen we voor een veilige omgeving,...

Lees verder