Schoolfonds

Ouderbijdrage schoolfonds

Om onder andere feestelijke activiteiten als Sinterklaas en Kerst mogelijk te maken en om activiteiten zoals een schoolreis te kunnen betalen vragen wij elke ouder om een bijdrage. Dit noemen wij een "ouderbijdrage schoolfonds". Deze ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar wel heel belangrijk voor de school. Zonder uw ouderbijdrage kunnen wij de extra activiteiten op school niet realiseren.

Het schoolfonds bedraagt €. 46,50 per kind. U kunt dit bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL28 RABO 014.3858.408 ten name van 13 LW Stichting Boor - Obs Dakpark - MR te Rotterdam, onder vermelding van uw kind(eren) + geboortedatum/-data. 
U kunt ook contant betalen. Hiervoor kunt u bij juf Mila terecht.
Het is ook mogelijk een betalingsregeling te treffen. Daarover kunt u in gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster, Naoual of met de ouderconsulente, Rachel.
In groep 8 gaan de kinderen op kamp. De schoolfondsbijdrage voor de leerlingen van groep 8 bedraagt €. 146,50. Het is goed om daar op voorhand al rekening mee te houden. U kunt bijvoorbeeld al in groep 7 beginnen met sparen.

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl