Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

MR
Obs Dakpark heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een oudergeleding bestaande uit drie ouders en een personeelsgeleding bestaande uit drie personeelsleden. Bij diverse ontwikkelingen in het onderwijs heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De oudergeleding van de MR van obs Dakpark bestaat uit de volgende ouders: Sandra de Rijke (voorzitter); Hafiad Akhiat (secretaris); Erik Leeflang (penningmeester).

Terug