Praktische info

EHBO
Kleine ongelukjes, een schaafwond bijvoorbeeld, behandelen we zelf. Er zijn op school leerkrachten met een BHV- of EHBO-diploma aanwezig. Is het ernstiger, dan bellen wij u om met uw kind naar de dokter te gaan. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij uw goede telefoonnummer hebben.  Als wij u niet kunnen bereiken dan gaan wij in een uiterst geval zelf met uw kind naar de huisarts of ziekenhuis.

Verzekering
Uw kind is tegen ongevallen verzekerd gedurende het verblijf op school en tijdens door school georganiseerde uitstapjes. Onderweg van huis naar school en terug bent u als ouder/verzorger verantwoordelijk voor uw kind.

De eigendommen van uw kind zijn niet verzekerd. Dus als er iets gebeurt met de kleding of waardevolle spullen van uw kind, dan kunt u die kosten niet verhalen op de school. Trek uw kind dus oude kleren aan bij een schoolreis of handvaardig-heidles. Leer uw kind dat het geen waardevolle spullen achterlaat in de jas of tas op de gang. Telefoons mogen niet meegenomen worden.

Sinterklaas
Zoals alle jaren komt ook dit jaar Sinterklaas weer op school. Hij bezoekt de groepen 1 t/m 4 en deelt daar cadeautjes uit. In de groepen 5 t/m 8 wordt ook het sinterklaasfeest gevierd, maar daar maken de kinderen surprises. In november trekken de kinderen lootjes. Voor het kind dat ze trekken, maken ze een surprise. De kinderen kopen een mooi cadeautje van ongeveer €5,- en verpakken dit op een leuke en originele manier. U kunt hierbij denken aan een grote zwarte piet van karton of een computer gemaakt van een doos. Als het kind erg van voetbal houdt, kunt u bijvoorbeeld een voetbal maken. Op internet zijn allerlei originele knutselideeën.
Vooral jonge kinderen vinden het erg moeilijk om iets te verzinnen en te maken. U mag daar als ouder best wel een beetje bij helpen. Het kind is dan trots op zijn surprise en u heeft samen veel plezier met het maken ervan!

Kerstfeest
Op obs Dakpark vieren alle kinderen samen het kerstfeest. De leerkracht maakt de klas gezellig en de kinderen worden ’s avonds op school verwacht voor een maaltijd. Veel kinderen komen in hun allermooiste kleren. Na het eten wordt er nog een liedje gezongen of een verhaal verteld. Daarna gaan de kinderen naar huis. Het is dan al donker. We willen dan dat de kinderen worden opgehaald door een volwassene.

Religieuze feesten
Het kan voorkomen dat u een viering of feest heeft behorende bij uw geloofsovertuiging. Voor sommige vieringen en feesten kunt u voor uw kind vrij krijgen. Hiervoor dient u wel verlof aan te vragen. Voor welke vieringen en feesten dit geldt, is na te lezen op de website van de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam (http://www.rotterdam.nl/leerplicht).

Verzuim
Uw kind mag niet ongeoorloofd afwezig zijn en mag alleen met een goede reden van school wegblijven. Ziek zijn, of bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis of een therapie zijn goede redenen. Laat de meester of juf weten dat uw kind niet kan komen: bel voor 9.00 uur of geef een briefje mee. Als u niet heeft gebeld ’s morgens, bellen wij u. Wij maken ons namelijk zorgen als uw kind niet op school verschijnt. Zorgt u ervoor dat de administratie uw goede telefoonnummer heeft?
U moet uw kind zelf ophalen voor een bezoek aan dokter of tandarts. Kinderen mogen in geen geval alleen naar een afspraak of naar huis.

Voor elk ander verlof, zoals voor een bruiloft of een godsdienstige feestdag, moet u minimaal acht weken van tevoren een verzoek indienen bij de directie. Voor vakantieverlof gelden strenge regels: meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.rotterdam.nl/leerplicht.

Elk uur dat een kind verzuimt, wordt genoteerd. Ongeoorloofd verzuim geven we door aan de leerplichtambtenaar. Deze kan flinke boetes opleggen!

Te laat komen
Elke keer dat uw kind te laat komt, mist het een gedeelte van de les en stoort het de andere kinderen bij binnenkomst. Wij letten erop dat uw kind op tijd komt. Is uw kind driemaal te laat in een portfolioperiode, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Bij 12 keer te laat komen wordt  dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Ook in dit geval kunt u een boete krijgen. 

Belangrijke telefoonnummers
Obs Dakpark  010-4760114
Peuterspeelzaal Obs Dakpark  010-3039476
BSO de Waterlelie  010 7602611
Wijkagent  0900 8844
Algemeen Maatschappelijk Werk  010 2448221

 

Terug

Catharina Beersmansstraat 80

3025 EJ Rotterdam

010 – 4760114

info@nullobsdakpark.nl