Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

MRObs Dakpark heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een oudergeleding bestaande uit drie ouders en een personeelsgeleding bestaande uit drie personeelsleden. Bij diverse ontwikkelingen in het onderwijs heeft de MR advies- of instemmingsrecht. D...

Lees verder

Ouders als educatief partner

Betrokken oudersOp school proberen we d ouders volop bij het onderwijs te betrekken. Dit is heel belangrijk, omdat ouderbetrokkenheid de schoolloopbaan van kinderen makkelijker en leuker maakt.Schoolmaatschappelijk werkObs Dakpark heeft een school maatsch...

Lees verder

Hulp van ouders

Hulp van ouders

Hulp, altijd welkom!U vindt het toch ook leuk als er veel op school georganiseerd wordt voor uw kind(eren)? Bij gezamenlijke activiteiten kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. U kunt hierbij denken aan hulp bij de sportdag, bij Koningsdag, tuinacti...

Lees verder

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachten en onvredeOveral waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden; dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Wij nemen uw klacht serieus en in overleg proberen we met u ...

Lees verder

Praktische info

EHBOKleine ongelukjes, een schaafwond bijvoorbeeld, behandelen we zelf. Er zijn op school leerkrachten met een BHV- of EHBO-diploma aanwezig. Is het ernstiger, dan bellen wij u om met uw kind naar de dokter te gaan. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij uw...

Lees verder