Onderwijs op obs Dakpark

Visie

Iedereen is welkom! We zijn een openbare basisschool. Dat betekent dat de school open staat voor iedereen. Obs Dakpark wil een gastvrije basisschool zijn, veiligheid bieden en zorgen dat iedereen zich thuis voelt.

 lees meer

Adaptief Onderwijs

Adaptief Onderwijs

Adaptief onderwijs betekent inzetten op talent. Ieder kind is uniek. Alle kinderen ontwikkelen zich weer anders. De Boog heeft aandacht voor die verschillen en past het onderwijs daar op aan. Wij stimuleren ieder kind zijn of haar talenten te ontwikkelen en die talenten in te zetten bij het leren. Dat heet adaptief onderwijs.

 lees meer

Dagarrangement

Dagarrangement

Kinderen krijgen bovenop het wettelijk verplicht aantal lesuren, nog eens 6 uur langer leertijd aangeboden op De Boog. Daarbij gaan we ervan uit dat kinderen niet alleen leren in een reken- of taalles, maar ook in andere situaties tijdens het begeleid buitenspelen of tijdens creatieve of sportieve activiteiten.

 lees meer

"Lekker Fit" School

Lekker Fit! Zo ziet iedere ouder zijn kind graag. Helaas is dat voor veel van onze , en alle Rotterdamse leerlingen, niet vanzelfsprekend. Daarom doen wij mee aan het programma "Lekker Fit" van de gemeente Rotterdam.

 lees meer

Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Eens in de vier jaar wordt iedere school gecontroleerd door de onderwijsinspectie. Haar oordeel luidde in 2013 positief. De inspectie heeft onze school bij het laatst gehouden onderzoek (2013) een groene kaart gegeven. Dat wil zeggen dat ons onderwijs aan de inspectienormen voldoet.

 lees meer

Wijkpartners

Wijkpartners

Onze school staat niet alleen, samen met vele partners in de wijk zorgen wij voor een veilige, boeiende en bloeiende school.

 lees meer

Update: 16-jan-2019 door Admin User