Adaptief Onderwijs

Adaptief Onderwijs

Wat houdt adaptief onderwijs in?

Adaptief onderwijs betekent  inzetten op talent. Ieder kind is uniek. Alle kinderen ontwikkelen zich weer anders. De Boog heeft aandacht voor die verschillen en past het onderwijs daar op aan. Wij stimuleren ieder kind zijn of haar talenten te ontwikkelen en die talenten in te zetten bij het leren. Dat heet adaptief onderwijs.

Adaptief onderwijs houdt op De Boog in dat de leerlingen zelf, tot op zekere hoogte, kiezen hoe ze willen leren. De leerkracht stuurt het kind aan en motiveert hem of haar om maximaal te presteren. Elk kind krijgt de aandacht die het verdient.

De Boog streeft daarom naar optimale zorg voor kinderen, zowel op cognitief als sociaal en fysiek gebied. Door kinderen op hun talenten aan te spreken, merken we dat kinderen niet alleen met meer plezier naar school gaan, maar ook zelfstandigheid en zelfvertrouwen ontwikkelen. Ons doel is dat leerlingen hun basisschool na acht jaar afsluiten als evenwichtige mensen, waarbij zij een flinke dosis kennis en sociale vaardigheden meenemen.

Hoe krijgt adaptief onderwijs vorm op De Boog - Bospolder?

Op Bospolder gaan we ervan uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen vaardigheden, kwaliteiten en aanleg. Dit komt tot uiting in ons onderwijs doordat we klassikaal leren en natuurlijk leren met elkaar combineren.

We laten de leerlingen naast klassikaal leren ook zelfontdekkend leren. Hierbij houden we rekening met de verschillende niveaus, talenten en interesses van kinderen.

Bij het klassikale gedeelte van het onderwijs wordt op een prikkelende wijze lesgegeven en meer stilgestaan bij wat leeft bij de kinderen. School blijft school dus er moet geleerd worden. Alle leerstof komt daarom aan bod. In de klas zitten de kinderen niet altijd in rijen, met het gezicht naar het bord, maar ook weleens in de kring of verdeeld in groepjes.

Bij het onderwijs op de Boog zijn de unieke talenten en de persoonlijkheid van uw kind het uitgangspunt. Kinderen hebben een natuurlijke aanleg om te leren en willen graag uitgedaagd worden. Er is geen kind zonder talent, en talentvolle kinderen hoeven zich op De Boog niet te vervelen. Om ieders talent en leerwijze aan te spreken geven we de kinderen per week ook een aantal uur de tijd om alleen of in groepjes aan onderzoeksopdrachten te werken. Kijk ook eens bij een van onze groepen wat er in een jaar wordt geleerd.

Wat houden zelfstandig werken, prestaties en onderzoeksvragen precies in?

Omdat niet ieder kind op dezelfde manier en met dezelfde snelheid leert, vinden wij het belangrijk dat we rekening houden met deze verschillen. Om dit te kunnen doen, leren wij de leerlingen al vanaf groep 1 te werken en leren zonder de constante begeleiding van de leerkracht. Dit heet werken met uitgestelde aandacht (zelfstandig werken).

De kinderen leren hoe ze kleine probleempjes op kunnen lossen: door elkaar hulp te vragen en door van te voren goed te plannen. Als de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn, besteedt de leerkracht aandacht aan leerlingen die extra uitleg nodig hebben, omdat ze de leerstof bijvoorbeeld nog moeilijk vinden. Ook begeleidt de leerkracht leerlingen die extra leerstof kunnen maken naast het normale lesprogramma.

Hierdoor is er aandacht voor álle leerlingen, van de sterke tot de zwakkere leerlingen. Onze ervaring is daarnaast dat leerlingen beter gaan leren als zij anderen mogen helpen en mogen overleggen. Om iets aan een ander uit te leggen, moet je namelijk de leerstof heel goed begrijpen. Ook zien wij dat leerlingen steeds meer zelfvertrouwen krijgen. Ze leren namelijk dat je niet altijd afhankelijk bent van de juf of meester.

Een prestatie is een grote en complexe onderzoeksopdracht waar een groepje zes weken aan werkt. Een onderzoeksvraag is een kortere opdracht waarvan de kinderen er binnen een periode meerdere van kunnen maken. Het kind kiest hoe het wil leren, samen of alleen. Maar ook op welke manier: uit themaboeken, internet, bibliotheek, digitale encyclopedie of de leerkracht die een workshop verzorgt.

Alles wat de kinderen hebben gevonden over hun opdracht presenteren zij uiteindelijk voor de klas. Dit kan door middel van een werkstuk, uitlegplaat, spreekbeurt, fotoreportage, kunstwerk, toneelstuk of powerpoint presentatie. Het groepje geeft dus eigenlijk een les die de leerkracht had kunnen geven. Maar nu leren de kinderen van elkaar. Zo beklijft de lesstof nog beter voor alle partijen. Deze manier van leren, onderzoeken, presenteren en samenwerken geeft kinderen een voorsprong in het voortgezet onderwijs.

Oordeel onderwijsinspectie 2013

Net na de zomervakantie in 2013 heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze basisschool in Bospolder. De inspectie heeft schooldocumenten bestudeerd, geobserveerd in de klassen en gesprekken gehad met directie, leerkrachten en leerlingen.

Het eerste wat de inspectie opviel was de warme en veilige sfeer op de Boog. Kinderen en leerkrachten gaan respectvol met elkaar om. De Boog biedt een combinatie van klassikaal leren, groepswerk en zelfstandig werken. De kinderen vervullen een actieve en zelfstandige rol bij de onderwijsactiviteiten. Verder lezen? Klik hier.

Update: 18-jun-2015 door Wiepe Beest