Dagarrangement

Dagarrangement

Basisschool De Boog heeft gekozen voor een volledige leertijdverlenging (voorheen een volledig dagarrangement). Dat betekent dat wij werken met een continuerooster. De leerlingen blijven daarom gratis over op school. Verder betekent het dat op dinsdag en donderdag de kinderen een uur langer school hebben en om 16.00 uur uit zijn.

Kinderen krijgen bovenop het wettelijk verplicht aantal lesuren, nog eens 6 uur langer leertijd aangeboden op De Boog. Daarbij gaan we ervan uit dat kinderen niet alleen leren in een reken- of taalles, maar ook in andere situaties tijdens het begeleid buitenspelen of tijdens creatieve of sportieve activiteiten.

De schooltijden zijn als volgt:

maandag 08.30-15.00 uur
dinsdag 08.30-16.00 uur
woensdag 08.30-12.30 uur
donderdag 08.30-16.00 uur
vrijdag 08.30-15.00 uur

Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht in de klas. Ze gaan naar buiten, waar ze begeleid door 4 medewerkers van TOS en Disck buitenspelen. De kinderen gaan in groepen van ongeveer 40 kinderen naar buiten, zodat ze alle ruimte en aandacht krijgen.

Op dinsdag en donderdag worden er activiteiten aangeboden die ervoor zorgen dat kinderen hun reken- en taalvaardigheid vergroten, maar ook andere talenten ontwikkelen. Deze activiteiten vergroten tevens de sociale competenties. De activiteiten zijn heel verschillend; muziek, drama, techniek, kunst, media, sciencelab, Engels en burgerschap.

De kinderen maken ongeveer 10 weken lang kennis met een activiteit. Dan volgt er een presentatie voor de hele school en de ouders, zodat de kinderen kunnen laten zien aan hun ouders wat zij tijdens de activiteiten hebben gemaakt en geleerd.

 

Update: 13-sep-2018 door Tamara Groenewegen