Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

Oordeel onderwijsinspectie 2013

Iedere school wordt eens in de vier jaar door de onderwijsinspectie gecontroleerd. Net na de zomervakantie in 2013 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze basisschool.
De inspectie heeft schooldocumenten bestudeerd, geobserveerd in de klassen en gesprekken gehad met directie, leerkrachten en leerlingen.

De inspectie heeft onze school een zogenaamde groene kaart gegeven. Dat wil zeggen dat ons onderwijs aan de inspectienormen voldoet.

 

Update: 18-jan-2016 door Henny De Koning