Wijkpartners

Wijkpartners

Natuurlijk werken wij met u samen als ouders. Daarnaast werken wij ook samen met verschillende organisaties in de wijk, de zogenaamde wijkpartners.

Samen zorgen we voor een veilige omgeving, waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Wie zijn onze wijkpartners?

De Boog werkt onder andere samen met:

  • De wijkagent: verzorgt lessen in de bovenbouw, voert de Politiekids uit.
  • Woonbron en Havensteder (woningbouwverenigingen in Schiemond en Bospolder): helpen waar mogelijk, bijvoorbeeld bij feesten.
  • TOS (Thuis Op Straat): biedt uitdagende spelactiviteiten aan tijdens het overblijven.
  • SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam): biedt lessen aan tijdens de dagarrangementen en in de Wijkmuziekschool.
  • Dynamic activities: biedt lessen aan tijdens de dagarrangementen.

Breed Overleg
Enkele malen per jaar vindt het multidisciplinair overleg (voorheen het Breed Overleg) plaats. Bij dit overleg zitten onder andere de schoolarts, een medewerker van RIAGG, de intern begeleider, een medewerker van Weer Samen Naar School, de wijkagent en de schoolmaatschappelijk werker. Als een leerkracht zich zorgen maakt om een kind, kan dit besproken worden in dit overleg. Daarvoor wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders.

Update: 13-sep-2018 door Tamara Groenewegen