Missie en visie

Missie
Obs Dakpark, de school waar ieder kind mag groeien en bloeien!Om nu en in de toekomst goed mee te kunnen doen in de samenleving is het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekenen en begrijpend lezen van groot belang. Vanzelfsprekend besteden we daar veel tijd aan, maar er is ook volop aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerling. De leerlingen die nu op school zitten zijn de burgers van morgen. Betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid zijn daarbij essentiele pijlers. Door leerlingen te leren hoe belangrijk je leefomgeving is en dat je daar ook (zelf en samen) invloed op kunt uitoefenen door krachten te bundelen, maak je leerlingen bewust van het feit, dat zij zelf de regie over hun toekomst kunnen hebben en zelf hun toekomst kunnen beinvloeden.

Visie
Op obs Dakpark is iedereen welkom. De school staat open voor iedereen die onze normen en waarden respecteert. Obs Dakpark wil een prettige en veilige omgeving bieden, waarin alle ruimte is om te ontdekken en te leren.Leerlingen die bij ons op school komen helpen we verantwoordelijke, zelfredzame burgers te worden. Burgers die zichzelf, de ander en de omgeving respecteren. We brengen hen kennis en vaardigheden bij, stellen hoge verwachtingen en stimuleren hen steeds een stapje extra te doen. Op obs Dakpark wordt opbrengstgericht gewerkt. Zo kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.