Aanmelden nieuwe leerlingen

Kennismaken - aanmelden - inschrijven

Wilt u kennismaken? 


Bent u benieuwd naar onze school? Wilt u een keer een kijkje nemen? Dat kan. U bent van harte welkom. Ik maak graag tijd vrij voor een gesprek en een rondleiding. Ouders van kinderen die voor het eerst naar school gaan, raden wij aan om contact met ons op te nemen als uw kind tweeënhalf jaar oud is. Aansluitend aan de rondleiding en het informatieve gesprek kunt u aanmelden middels het aanmeldformulier.


Hoe gaat dat?

Via onderstaand formulier kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen. U kunt natuurlijk ook gewoon bellen:010-4760114.

Vul onderstaande gegevens in en stuur deze naar: info@obsdakpark.nl

Ik wil kennismaken

Naam *...............................................................................................................

Email *...............................................................................................................

Telefoon nummer *............................................................................................

Leeftijd kind *.....................................................................................................

Jongen / Meisje *................................................................................................

Gaat het om een verhuizing? *JaNee.................................................................

Gewenste termijn voor kennismaking *................................................................

Aanmelden
Aanmelden kunt u slechts op één school. Zodra u van mening bent dat obs Dakpark de juiste school is voor uw zoon / dochter is het verstandig het aanmeldformulier in te vullen. We kunnen het ook samen op school invullen.
Om de aanmelding vlot te laten verlopen vragen wij aan de ouder(s) het volgende mee te nemen:

• Het verzekeringspasje van uw kind.
• Identiteitsbewijzen van u en uw kind(eren).

Komt uw kind van een andere school? Wij bellen dan eerst naar de oude school om informatie te krijgen over uw kind. Wij kunnen dan inschatten in welke groep het kind het best geplaatst kan worden.

Inschrijven
De formele aanmelding wordt omgezet in een officiële inschrijving op het moment dat de leerling 4 jaar wordt.
Is uw kind 3 jaar en 10 maanden? Dan mag het kind alvast 10 dagdelen wennen in de klas waar de kleuter geplaatst wordt. Voor de meeste kinderen is de stap naar de basisschool een hele grote. Wennen doen we derhalve op halve dagen (dagdelen, dus een ochtend of een middag). Niet alle basisscholen hebben zo'n kennismakingsperiode. Obs Dakpark wel. De kennismakingsperiode duurt maximaal 5 dagen (of 10 dagdelen). Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. De Rijksoverheid heeft bepaald dat dit niet eerder mag.

Leerplicht
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht.  U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. De leerplichtambtenaar kan hier niets tegen doen. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden.