Voortgezet onderwijs

Na de basisschool start uw kind op het Voortgezet Onderwijs, het VO en gaat dan naar een middelbare school. Op deze pagina vindt u informatie over het VO.

De uitstroomgegevens van Obs Dakpark vindt u terug in de schoolgids

Ieder schooljaar organiseert Obs Dakpark een voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van groep 6, 7 en 8. De presenatie die gebruikt is tijdens deze bijeenkomst vindt u als bijlage onderaan deze pagina. 

Meer informatie over het VO vindt u via de volgende linkjes: