Ziek melden

Verzuim

Uw kind mag niet ongeoorloofd afwezig zijn en mag alleen met een goede reden van school wegblijven. Ziek zijn, of bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis of een therapie zijn goede redenen. Laat de meester of juf weten dat uw kind niet kan komen: bel voor 9.00 uur of geef een briefje mee. Als u niet heeft gebeld ’s morgens, bellen wij u. Wij maken ons namelijk zorgen als uw kind niet op school verschijnt. Zorgt u ervoor dat de schooladministratie uw goede telefoonnummer heeft? U moet uw kind zelf ophalen voor een bezoek aan dokter of tandarts. Kinderen mogen in geen geval alleen naar een afspraak of naar huis.