Activiteiten en onderwijsprogramma's

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Naast alle dagelijkse lessen vinden er op het Dakpark, door het schooljaar heen, allerlei  terugkerende evenementen en activiteiten plaats. Soms voor een bepaalde groep, maar vaak voor de hele school. Dit doen wij om ons onderwijsaanbod te ondersteunen, te vergroten en te versterken. Op deze manier werken wij o.a. aan burgerschap en 21e-eeuwse vaardigheden. Daarnaast verbreden onze leerlingen hun interesses, wordt hun nieuwsgierigheid gewekt en kunnen de kinderen, samen met leerkrachten en ouders, ontdekken wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. 

Obs Dakpark neemt deel aan het ‘Cultuurtraject Rotterdam’. Tweemaal per schooljaar nemen alle groepen deel aan een activiteit. Een museumbezoek bijvoorbeeld, het bijwonen van een voorstelling, een natuurexcursie of een fotografieworkshop.
Kijk voor meer informatie op SKVR - Cultuurtraject Rotterdam - Primair Onderwijs.

In samenwerking met de Speeldernis krijgen onze kinderen geregeld les over de natuur die ze tegen kunnen komen in de stad. Op ons groene schoolplein, in de wijk of in de speeldernis zelf.
Kijk voor meer informatie op Natuurspeeltuin de Speeldernis - Rotterdam

De leerlingen van groep 7, 8 en de Lan-bovenbouw gaan in de eerste periode van het schooljaar naar de Bouwkeet waar zij experimenteren met techniek en een beroep moeten doen op hun creativiteit. Er wordt gewerkt met o.a. hout, metaal, textiel en keramiek. De Bouwkeet is er niet alleen voor scholen, maar ook u kunt gebruikmaken van het aanbod. Kijk voor het programma eens op de website van de Bouwkeet.

De ‘Kinderboekenweek’ is ook een terugkerend evenement. Tijdens de ‘Kinderboekenweek’ besteden wij extra aandacht aan lezen, boeken en leesbevordering. Door de hele school staat dan het kinderboekenthema centraal.
Kijk voor meer informatie op www.kinderboekenweek.nl.

In alle groepen wordt ook ieder schooljaar aandacht besteed aan de ‘Week van de lentekriebels’. In deze week staan thema’s als het lichaam, relaties, omgaan met sociale media, zelfbeeld en weerbaarheid centraal. De ‘Week van de lentekriebels’ wordt georganiseerd door Rutgers, kenniscentrum seksualiteit in samenwerking met de GGD.
Kijk voor meer informatie op www.weekvandelentekriebels.nl.

Alle groepen gaan twee maal per schooljaar naar de kinderboerderij. De kinderen krijgen op locatie een interessante en actieve les. Bijvoorbeeld een les over het leven in de sloot, over amfibieën en reptielen, eten uit de natuur of over babyboerderijdieren.

Aan het begin van het schooljaar, nog voor de herfstvakantie, staat de werkweek gepland. Groep 8 gaat dan een paar dagen op kamp in een natuurrijke omgeving. Afhankelijk van de groepssamenstelling gaat groep 7 ook mee.

Andere terugkerende evenementen zijn het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, het schoolreisje en de sportdag.