Dit is obs Dakpark

Obs Dakpark, een prima keuze!

Jazeker! Om nu en vooral ook straks goed mee te kunnen doen in de samenleving is het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekenen en begrijpend lezen van groot belang vanzelfsprekend besteden we daar veel tijd aan. Daarnaast is er ook volop aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerling. We zijn een mooie, kleine en gezonde school. Er zijn korte lijntjes tussen leerling, leerkracht en ouders en we werken met een gedreven en enthousiast team, dat met veel plezier en passie de kinderen begeleidt.

Groeien en bloeien op Obs Dakpark, de fijnste en leukste school in de buurt!

Obs Dakpark is een school met een lange geschiedenis. Van een school met twee locaties zijn we nu een zelfstandige school geworden met een eigen naam en eigen identiteit. De school is gelegen aan de voet van het Dakpark en ontleent haar naam aan dit groene park. Het verborgen geheim van onze school is de binnentuin. Wij hebben een geweldige, binnentuin / speelplaats, waar kinderen naar hartenlust veilig kunnen spelen en ravotten.

Obs Dakpark, waar we onszelf, elkaar en onze omgeving respecteren.

De leerlingen die nu op school zitten zijn de burgers van morgen. Betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid zijn daarbij essentiële pijlers. Door leerlingen te leren hoe belangrijk je leefomgeving is en dat je daar ook (zelf en samen) invloed op kunt uitoefenen door krachten te bundelen, maak je de leerlingen bewust van het feit, dat zij zelf de regie over hun toekomst kunnen hebben en hun toekomst kunnen beïnvloeden. Wij willen de komende jaren een “groene” school worden. Wat betekent dat? Wij willen onze leerlingen leren wat duurzaamheid is, wat klimaatverandering betekent, wat schone energie is en wat energiebesparing voor ons en onze omgeving kan doen. We helpen leerlingen om verantwoordelijke, zelfredzame en bewuste burgers te worden.

Op deze website vindt u schoolgids, jaarrooster, de nieuwsbrieven en informatie uit onze groepen. "Nieuwe" ouders heten we van harte welkom. Wij hopen dat u een goed beeld krijgt van onze veelzijdige school. Mocht u eens een kijkje willen nemen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Obs Dakpark, een fijne school en vlakbij!

Kom gewoon eens langs bij ons op obs Dakpark. U en uw kind zijn van harte welkom!