OBS Dakpark

Wij zijn openbare basisschool Dakpark! Een kleinschalige school met een betrokken team, midden in Delfshaven. Een plek waar oog is voor alle leerlingen en ieder kind gezien wordt. Dat zien wij ook terug in de cijfers: De leerlingen beoordelen ons onderwijs maar liefst met een 8! Bovendien stromen onze leerlingen met prachtige en passende adviezen uit naar het  voortgezet onderwijs. 

Dat doen wij door ruimte te geven aan alle talenten. Binnen onze school werken veel vakleerkrachten en specialisten die met de kinderen aan het werk gaan. Bijvoorbeeld een leerkracht handvaardigheid & techniek en een dansmeester. In samenwerking met de Speeldernis krijgen onze leerlingen natuuronderwijs in onze mooie tuin en op locatie.
In ons onderwijs is er ook ruim tijd voor beweging. Omdat wij een “lekker fit school” zijn, gymmen onze leerlingen twee maal per week onder toezien van een vakleerkracht. Ook ons schoolplein daagt uit tot bewegend leren en ontdekken.

Wij bieden alle leerlingen het beste onderwijs; vanaf onze peutergroep tot en met groep acht. Niet alleen als het goed gaat, maar ook als een leerling extra ondersteuning of uitdaging kan gebruiken, hebben wij de juiste kennis en specialisten in huis. Naast de (vak-)leerkrachten en onderwijsassistenten werken er bij ons ook een leesspecialist, Remedial Teacher, specialist hoogbegaafdheid, gedragsspecialist, logopedist, diëtist en een Cesar-therapeut om onze leerlingen de beste ontwikkelingskansen te bieden. Voor nieuwkomers hebben we twee LAN-groepen, groepen voor Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers.

Om nu en vooral ook straks goed mee te kunnen doen in de samenleving is het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekenen en lezen (begrijpend en technisch) van groot belang. Vanzelfsprekend besteden we daar veel tijd aan. Daarnaast is er ook volop aandacht voor de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van de leerling.

De leerlingen die nu op school zitten zijn de burgers van morgen. Betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid zijn daarbij essentiële pijlers. Door leerlingen te leren hoe belangrijk je leefomgeving is en dat je daar ook invloed op kunt uitoefenen door krachten te bundelen, maak je de leerlingen bewust van het feit, dat zij zelf de regie over hun toekomst kunnen hebben en hun toekomst kunnen beïnvloeden.

Onze school is klein, gezond, mooi en groen. Er zijn korte lijntjes tussen leerling, leerkracht en ouders en wij werken met een gedreven en enthousiast team, dat met veel plezier en passie de kinderen begeleidt.

De school is gelegen aan de voet van het Dakpark, nabij het Bospolderplein en ontleent haar naam aan dit groene park. Het verborgen geheim van onze school is de binnentuin, een geweldige speelplaats, waar kinderen naar hartenlust veilig kunnen spelen en ravotten.

Op deze website en in het school ondersteuningsprofiel vindt u veel informatie over onze school. Heeft u vragen of mist u informatie, neem dan gerust contact met ons op. 

Nieuwsgierig geworden?
Kom na schooltijd gerust een keer spelen in onze tuin of vraag een rondleiding aan (info@obsdakpark.nl). Wij kijken uit naar jullie komst en laten jullie met trots onze mooie school zien! Uw kind en u zijn van harte welkom!

OBS Dakpark, een fijne school en vlakbij!

Neem eens een kijkje op onze Instagrampagina voor meer foto's en andere nieuwtjes.