Leerlingenraad

Obs Dakpark  wil een stap verdergaan in burgerschapsvorming door leerlingen actief mee te laten participeren bij besluitvorming binnen de school. Zo ondervinden zij hoe een democratische samenleving werkt. De ingestelde leerlingenraad denkt mee over diverse vraagstukken die binnen de school spelen. Over de aanschaf van spelmateriaal bijvoorbeeld, over de versiering van de school of over de invulling van een afsluiting van een thema. In de raad nemen leerlingen deel uit de groepen 5, 6, 7, 8 en de Lan-bovenbouw.