Ziek, verlof of afwezig

Ziekte of verzuim
Uw kind mag niet ongeoorloofd afwezig zijn en mag alleen met een goede reden van school wegblijven. Ziek zijn, of een bezoek aan een huisarts, tandarts, ziekenhuis of therapeut zijn goede redenen. Laat de meester of juf weten dat uw kind niet kan komen: bel voor 9.00 uur naar school (010 476 0114) of geef een briefje mee.
U moet uw kind zelf ophalen voor een bezoek aan dokter of tandarts. Kinderen mogen in geen geval alleen naar een afspraak of naar huis.
Is uw kind zonder bericht afwezig op school, dan bellen wij u. Wij maken ons namelijk zorgen als uw kind niet op school verschijnt. Het is daarom belangrijk dat u ervoor zorgt dat de schooladministratie uw goede telefoonnummer heeft.

Verlof aanvragen
Voor elk ander verlof, zoals voor een bruiloft of een godsdienstige feestdag, moet u minimaal acht weken van tevoren een verzoek indienen bij de directie. Voor vakantieverlof gelden strenge regels. Het is niet de mogelijk verlof aan te vragen rond de zomervakantie en zeker niet de eerste twee weken na de zomervakantie. Meer informatie over verlof  en leerplicht vindt u op  : http://www.rotterdam.nl/leerplicht.
Elk uur dat een kind verzuimt, wordt genoteerd. Ongeoorloofd verzuim geven we door aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar geeft u eerst een waarschuwing en kan een daarna een boetes opleggen. 

Te laat komen
Wij letten erop dat uw kind op tijd komt. Kinderen die op tijd komen, krijgen bij binnenkomst een groene duim zodat zij leren dat op tijd komen gewaardeerd wordt. Is uw kind driemaal te laat dan zal de leerkracht dit aan u doorgeven. Na 6 keer te laat krijt u een brief thuis. Bij 9 keer te laat, raden wij u aan om een gesprek aan te gaan met de schoolmaatschappelijk werkende omte kijken of u hulp kunt gebruiken. Bij 12 keer te laat komen, wordt  dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Ook in dit geval kunt u een boete krijgen.