Verlof en afwezigheid

Verlof aanvragen
Voor elk ander verlof, zoals voor een bruiloft of een godsdienstige feestdag, moet u minimaal acht weken van tevoren een verzoek indienen bij de directie. Voor vakantieverlof gelden strenge regels. Belangrijk om te weten: het is niet de mogelijk verlof aan te vragen rond de zomervakantie en zeker niet de eerste twee weken na de zomervakantie. Meer informatie over verlof  en leerplicht vindt u op  : http://www.rotterdam.nl/leerplicht.
Elk uur dat een kind verzuimt, wordt genoteerd. Ongeoorloofd verzuim geven we door aan de leerplichtambtenaar. Deze kan flinke boetes opleggen!

Te laat komen
Elke keer dat uw kind te laat komt, mist het een gedeelte van de les en stoort het de andere kinderen bij binnenkomst. Wij letten erop dat uw kind op tijd komt. Is uw kind driemaal te laat in een portfolioperiode, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Bij 12 keer te laat komen wordt  dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Ook in dit geval kunt u een boete krijgen.