Bestuur

Stichting BOOR
Het Dakpark is een openbare basisschool en is onderdeel van BOOR, het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Stichting BOOR verzorgt het openbaar in Rotterdam, het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Onder het bestuur vallen in totaal zo'n 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.

BOOR-scholen staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun verschillen, juist door hun overeenkomsten. Hetzelfde geldt voor mensen die bij BOOR willen werken. Dat vraagt om een actieve houding van alle BOOR-medewerkers, leerlingen en hun ouders ten aanzien van deze diversiteit. We versterken de actieve houding ten opzichte van diversiteit, juist omdat het diverse karakter van BOOR een enorme rijkdom is.

Op de website van Stichting BOOR vindt u meer informatie over ons bestuur.

Openbaar onderwijs
Op de website www.openbaaronderwijs.nu staat de volgende treffende omschrijving: 
Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis. Het is een plek waar leerlingen samen spelen, samen leren en samen vormgeven aan hun school. De openbare school is een minisamenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal en die gekenmerkt wordt door democratische waarden. In de school worden deze waarden zichtbaar de cultuur, de organisatie, het onderwijs en de verbinding tussen school en de samenleving. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de omgeving om hen heen.

Op de website van de Vereniging Openbaar Onderwijs vindt u meer informatie.