Bestuur

Stichting BOOR

Welkom in het openbaar onderwijs en dus welkom bij stichting BOOR Rotterdam. Op een BOOR-school wordt voor elk kind (leerling) en door elke leerkracht (docent) goed onderwijs verzorgd.

BOOR scholen staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun verschillen, juist door hun overeenkomsten. Hetzelfde geldt voor mensen die bij BOOR willen werken. Dat vraagt om een actieve houding van alle BOOR-medewerkers, leerlingen en hun ouders ten aanzien van deze diversiteit. We versterken de actieve houding ten opzichte van diversiteit, juist omdat het diverse karakter van BOOR een enorme rijkdom is.

We doen dit door:
-om vanuit een open, vragende en kritische houding na te denken;
-te luisteren naar elkaar;
-zich te verplaatsen in de ander;
-onbevooroordeeld te spreken over verschillende levensbeschouwelijke stromingen.

De dialoog is een onmisbaar middel om de actieve houding vorm te geven en verbinding aan te gaan met anderen uit onze veelkleurige samenleving. Verbinding in de zin van in gesprek blijven over de verschillen die er zijn, de dilemma’s die opdoemen en om problemen te kunnen oplossen.

De school als samenleving in het klein is de plaats waar leerlingen kunnen leren dialoog te hanteren. Daar is inzet voor nodig en dat vergt een actieve opstelling van schoolteams om leerlingen dit van jongs af aan te leren. Zo laten we zien dat verschillen een verrijking in het leven van ons en van onze leerlingen kunnen zijn.

De BOOR strategische koers en ambitie richt zich volledig om het verzorgen van goed onderwijs, door inzet van goede leerkrachten die hun vak beheersen, samenwerken met professionals en ouders, en daardoor elk kind goed in beeld hebben. Onze speerpunten voor de komende jaren richten zich op het zicht hebben op de ontwikkeling van elk kind en maximaal vakmanschap in het schoolteam. Dat zal het BOOR bestuur ondersteunen en monitoren door in de scholen de gesprekken te voeren met de schoolteams en leerlingen over hun visie en ambitie op goed onderwijs, door de onderwijsresultaten te monitoren en veel activiteiten in te richten op het ‘samen leren’.