Praktische informatie

In dit hoofdstuk treft u allerlei onderwerpen aan die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op school.