Schoolgids

Op deze pagina vindt u onze schoolgids. In onze schoolgids vindt u praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. De gids beschrijft hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. De gids geeft aan vanuit welke missie en visie onze school werkt, wat u van school mag verwachten, wat wij van u verwachten en op welke manier wij informaren. Ook  leest u relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school.

Voor vragen en suggesties staan wij altijd open. U kunt ons bereiken via het e-mailadres:   info@obsdakpark.nl.
Onze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).