Groepen en leerkrachten

Het team van OBS Dakpark is divers, kundig, betrokken en ambitieus. Binnen de school werken verschillende specialisten die de kinderen en de groepsleerkrachten ondersteunen en begeleiden. Ook hebben wij goed contact met diverse externe partners. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle teamleden van OBS Dakpark.

OBS Dakpark is een BOSS-opleidingsschool. U treft daarom op onze school PABO-studenten aan in de verschillende groepen. Wij werken nauw samen met de Hogeschool Rotterdam om toekomstige collega's op te leiden. In het overzicht op deze pagina leest u welke PABO-student in welke groep stageloopt. Meer informatie over BOSS-opleidingsscholen vindt u op de websites van BOSS of van de Hogeschool Rotterdam

Overzicht team Obs Dakpark, schooljaar 2022-2023:

 Collega's:Studenten: 
Peutergroepjuf Charissa
juf Gulseren
juf Latifa
 
Groep 1/2juf Els
juf Petra
info volgt
Groep 1/2juf Sophie
juf Fatima
info volgt
Groep 3/4juf Linda
juf Fatima

juf Riham 
juf Amanda  (i.o.) (Lio vanaf februari)

Groep 5juf Tamara
meester Marley 
 
Groep 6/7juf Ilham
meester Taco
 
Groep 8juf Marjoleinmeester Anton (i.o.)
LANjuf Sjanne
juf Jeannette
meester Khalid
 
   
Directie juf Josje 
Interne begeleiding (IB)juf Sanne 
Onderwijsassistentjuf Saïda
juf Rachel (i.o.)
 
Schooladministratiejuf Mila 
Ouderconsulentejuf Laila 
   
Vakleerkrachten:   
Bewegingsonderwijs 

meester Marley
meester Nick (i.o)

 
Wetenschap & techniekjuf Miranda 
Handvaardigheidjuf Miranda 
Dansdocentmeester Étienne 
   
Remedial teacher meester Taco 
Leesondersteuning juf Judith  
Schoolmaatschappelijk werk (SMW)juf Zainab 
Logopedie juf Selma 
Cesartherapie     meester Bart  
Schoolcontactpersoon PPOjuf Lisa 
Gedragsspecialistjuf Sophie 
Schoolopleider BOSSmeester Taco 
   
 i.o. =in opleiding
 LAN =leerplichtige anderstalige nieuwkomers