Vervolgonderwijs

Na de basisschool start uw kind op het Voortgezet Onderwijs, het VO, en gaat dan naar een middelbare school. Op deze pagina vindt u informatie over het VO.

De uitstroomgegevens van Obs Dakpark vindt u terug in de schoolgids

Ieder schooljaar organiseert Obs Dakpark een voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van groep 6, 7 en 8 en de Lan-bovenbouw. De presentatie die gebruikt is tijdens de afgelopen editie vindt u op deze pagina.
Naast deze voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen bezoeken wij met groep 8 verschillende vo-scholen en gaan wij naar de scholenmarkt in Pier80. ​Ook nemen onze leerlingen deel aan het Lyceo-traject waarmee wij onze leerlingen begeleiden van PO naar VO.

 

Meer informatie over het VO vindt u via de volgende linkjes:

VO-gids Vergelijken middelbare scholen

Schoolprofielen (KoersVO) Vergelijken middelbare scholen.