Ouderconsulent


De ouderconsulente of medewerker ouderbetrokkenheid van obs Dakpark wordt ingezet om ouders meer bij onze pedagogisch-didactische aanpak te betrekken. Dat gebeurt op verschillende manieren en vrij laagdrempelig. Het uiteindelijke doel daarbij is,dat ouders onderdelen van de onderwijskundige aanpak van obs Dakpark ook meenemen naar de thuissituatie (zoals onder andere het werken aan zelfredzaamheid, spreken in plustaal, positief belonen, stimuleren van dagelijks lezen).

De ouderconsulente organiseert op maandag- en op vrijdagochtend inloopbijeenkomsten voor de ouders. Er wordt dan koffie gedronken en er wordt gesproken over zaken die op school, in de wijk of thuis spelen. Regelmatig worden er professionals uitgenodigd die uitleg geven over uiteenlopende zaken. Ook dit jaar zullen er weer veel interessante bijeenkomsten worden georganiseerd.

Daarnaast houdt de ouderconsulente zich bezig met de uitleen van Leesprettassen met "samenleesboeken" en (reken)spelletjes. Het is leuk om op ontspannen wijze thuis gezellig met je kind een boek te lezen of een spelletje te doen. Zo toont u  interesse in de de zaken waar het kind op school mee bezig is. Vraag er gerust naar.