Ouderconsulent

Fatima Bouzian is ouderconsulente op obs Dakpark. Zij heeft onder andere de taak om ouders meer bij onze pedagogisch-didactische aanpak te betrekken. Dat gebeurt op verschillende manieren en vrij laagdrempelig. Het uiteindelijke doel daarbij is dat ouders onderdelen van de onderwijskundige aanpak van obs Dakpark ook meenemen naar de thuissituatie. Hierbij kunt u denken aan het werken aan zelfredzaamheid, spreken in plustaal, positief belonen en het stimuleren van dagelijks lezen.

De ouderconsulente organiseert op maandagochtend inloopbijeenkomsten voor de ouders. Er wordt dan koffie gedronken en er wordt gesproken over zaken die op school, in de wijk of thuis spelen. Regelmatig worden er professionals uitgenodigd die uitleg geven over uiteenlopende zaken. Ook dit jaar zullen er weer veel interessante bijeenkomsten worden georganiseerd.