Kinderopvang en partners

Opvang
Obs Dakpark is blij kosteloze en deskundige opvang tussen de middag te kunnen bieden. Dit wordt door vele ouders gewaardeerd. Na schooltijd gaan onze leerlingen naar huis of naar verschillende BSO's in de nabijheid van de school. Ook maken onze leerlingen veel en intensief gebruik van de  bij School Sport Vereniging.

Buitenschoolse opvang
Er is volop buitenschoolse opvang aanwezig in de directe omgeving van de school.

Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met de deskundige activiteitenbegeleiders van TOS, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.