Ouderbijdrage

In Nederland kunnen alle leerlingen in de basisischoolleeftijd kosteloos onderwijs volgen. Basisscholen mogen aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. U kunt daarbij denken aan festiviteiten en activiteiten als sinterklaas, kerst, zomerfeest of de schoolreis. Deze ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar wel heel belangrijk voor de school. Zonder uw ouderbijdrage kunnen wij de extra activiteiten op school niet realiseren.Het schoolfonds bedraagt €. 46,50 per kind. 

Betaling ouderbijdrage schoolfonds
Wij sturen u een factuur via WIS Collect en u kunt de betaling eenvoudig, snel en online afhandelen via Ideal. U kunt dit bedrag ook zelf overmaken op rekeningnummer NL28 RABO 014.3858.408 ten name van 13 LW Dakpark MR Stichting Boor Rotterdam, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) + geboortedatum/-data. Bij voorkeur ontvangen wij de betalingen op deze wijze en niet contant. Mocht u toch contant willen betalen, dan kunt u terecht bij de administratie.

Werkweek
In groep 8 gaan de kinderen op werkweek, soms ook al in groep 7. De schoolfondsbijdrage voor de leerlingen van groep 8 bedraagt €. 146,50. Het is goed om daar op voorhand al rekening mee te houden. U kunt bijvoorbeeld al in groep 7 beginnen met sparen.

Betalingsregeling
Het is mogelijk een betalingsregeling te treffen. Daarover kunt u in gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster, Zainab of met de ouderconsulente, Laila. Zij weten welke mogelijkheden er zijn.